Reaalained


https://phet.colorado.edu/

Võimalused: Erinevad simulatsioonid. Saab teha interaktiivseid katseid. Katsete juures inglise keelsed töölehed.

Vahendid: erinevad rakendused erinevatel platvormidel HTML5, Jawa, javascript. Mõned rakendused töötavad ka nutiseadmetes.

 

Näide võnkumise uurimise kohta: https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_en.html

Capture


http://www.wiris.com/editor/demo/en/#this

Wiris

Keerulistemate valemite loomine veebi vahendusel.

Saab kasutada nii matemaatikas, keemias, füüsikas erinevate valemite, tehete, reaktsioonide konstrueerimiseks.

Väljundid pdf’s, erinevates piltfailides.

Lihtsustamiseks on võimalik kasutada ka käekirjatuvastust.

wiris