Loodusõpetus

Veebipõhine määrajate kogu

http://e.loodus.ee/

Saab määrata:

  • Taimi
  • Seeni
  • Liblikaid
  • Kalu
  • Kahepaikseid ja roomajaid
  • Linde
  • Imetajaid
  • Kasutajaliidesega võimalik kaardistada loodusvaatlusi

määrajad