fotod

https://www.thinglink.com

Thinglink

Vahendid: veebipõhine

Võimalused: fotode, jooniste täiustamine interaktiivsete nuppudega. Fotodele saab lisada pilte, heli, juttu.

Thinklink