plakat

Venngage

https://venngage.com/

Vahendid: veebipõhine

Võimalused:

-postrite, plakatite, voldikute loomine

-vormipõhjad

– saab kasutada graafikuid, jooniseid, pilte, teksti, kontuure

venn

Kasutusjuhend: link